Spolek Štístko

Oldřich a Alena Zapletalovi
Lucie Hégrová

Lezník 25, Polička 572 01

+420 731 441 416, +420 776 469 716

spolek-stistko@seznam.cz